• Pien van Lambaart
  • Pien van Lambaart Hartscoach

KvK Nummer: 34393172 - BTW nummer: 176878403B01 © 2018  Pien van Lambaart / Pien's Practice

Veiligheid en vertrouwen 

de eerste levensbron

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Bijgaand vertel ik u kort wat ik doe met de gegevens die ik van u krijg:

Uw contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend om contact met u te kunnen hebben.

Een eerste contact is altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Blijft het bij deze ene afspraak, dan verwijder ik uw gegevens. Gaan we verder in een traject, dan schrijf ik persoonlijke gegevens van u op en bewaar deze in een map in een afgesloten kast, dan wel in een kluis. Vanzelfsprekend wordt niets wat wij hebben besproken door mij opgenomen en zijn alle gesprekken vertrouwelijk. 

Ik vraag u alleen naar zaken die van belang zijn voor mijn begeleiding van u. Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef, dan gebeurt dat uiteraard alleen na uw (schriftelijke) toestemming. Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar zal ik toestemming aan de ouder/verzorger vragen om gegevens te mogen bewaren.

U kunt er dus van verzekerd zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw schriftelijke toestemming, mits daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

De wet verlangd van mij dat ik uw gegevens bescherm. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer, beiden beveiligd met een code.

Mijn website www.hartscoach.nl is er voor u als cliënt om te lezen. Ik sla daar geen gegevens op, recensies worden anoniem (met alleen initialen) geplaatst na uw toestemming.

 Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen , zoals de plicht aan de Belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren. Verder zal ik gegevens van u niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Vanzelfsprekend heeft u ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Ik wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Caroline van Lambaart - Boonstra, eigenaar van Piens Practice te Heemstede,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34393172.